Analiza gospodarstwa

I. Wpisz podstawowe dane dotyczące gospodarstwa