Doradztwo żywieniowe

Układanie dawek pokarmowych

Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność krów mlecznych oraz na skład mleka (zawartość tłuszczu i białka). Wszelkie błędy popełnione w tym zakresie niemalże natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia stada. Są też głównym powodem zaburzeń w rozrodzie.

W pierwszej fazie współpracy układamy dawki na podstawie istniejacych zasobów pasz objetościowych. Z czasem pomagamy uniknąć błędów związanych z przygotowaniem pasz objętościowych i doradzamy, aby w maksymalny sposób wykorzystać potencjał gospodarstwa.

Układanie dawek pokarmowych wykonujemy w pięciu etapach:

  1. analiza składu chemicznego pasz objętościowych
  2. określenie potencjału krów na podstawie Raportów Wynikowych PFHBiPM
  3. przygotowanie wstępnej propozycji dawek pokarmowych z użyciem programu AMTS
  4. weryfikacja gotowego TMR pod względem składu chemicznego, wartości pokarmowej i struktury fizycznej
  5. korekta składu i ostateczna akceptacja dawki

Grupowanie zwierząt

Adekwatnie do potencjału i stanu fizjologicznego żywienie krów mlecznych musi odbywać się z udziałem dobrego zarządzania całym stadem, a w tym przede wszystkim stado musi być podzielone na grupy technologiczne. By jednak było to usprawnieniem, a nie dodatkowym nakładem pracy oraz żeby faktycznie dostrzec korzyści z takiego podziału stado musi być odpowiednio liczne.

Podział stada na grupy technologiczne to nie tylko oddzielenie krów zasuszonych od dojnych lecz również podział na grupy produkcyjne – w zależności od ilości produkowanego mleka.

Każda grupa to inne żywienie, a więc i do każdej grupy musi być przygotowana oddzielna mieszanka TMR lub przynajmniej próby domieszania paszy treściwej – co nie zawsze może się udać, a stanowi dodatkowy koszt pracy i amortyzacji maszyn.

Uważamy, że odpowiednie pogrupowanie zwierząt ma podobny wpływ na wydajność mleka w gospodarstwie jak żywienie. Bardzo dużą korzyścią z podziału stada na grupy jest ograniczenie chorób metabolicznych zwierząt takich jak ketoza i kwasica.

Grupowanie to również oszczędność w żywieniu. Dlaczego mamy karmić krowę dawką na 40 kg mleka jak ta na to nie zasługuje i doprowadzać do jej zatuczenia, bądź krowie, która chce dawać więcej mleka ograniczać dawkę na stole paszowym. Bardzo często proste rozwiązania się sprawdzają i przynoszą wymierne korzyści.

 

Analiza gospodarstwa

Oblicz ile w praktyce kosztuje Cię wyprodukowanie kilograma mleka

zobacz więcej

PMR Stacje Paszowe i Roboty udojowe

Przeanalizuj koszty związane z produkcją mleka stosując dawkę PMR

zobacz więcej

Zdrowe ciele

Sprawdź jaki jest koszt odchowu cieląt w Twoim gospodarstwie

zobacz więcej