Roboty udojowe

I. Wpisz podstawowe dane dotyczące gospodarstwa