2017-02-21

Wysłodki buraczane

Wysłodki buraczane są bardzo dobrym komponentem dawek pokarmowych dla krów mlecznych, niezależnie od ich wydajności mlecznej. Suchą masę wysłodków stanowią przede wszystkim węglowodany strukturalne, a więc włókno surowe, w skład którego wchodzi celuloza, hemiceluloza, lignina, pektyny oraz związki azotowe.

Zawartość pektyn w suchej masie wysłodków wynosić może od 10 do 30%, a ich fermentacja przez bakterie żwaczowe jest dużo wolniejsza od skrobi, stąd też zastąpienie części dawki pasz zbożowych wysłodkami buraczanymi obniża poziom skrobi, a w efekcie, ogranicza ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza. Wszystkie rodzaje wysłodków buraczanych posiadają wysoką zawartość potasu (0,6 – 0,8% w s.m.) i wapnia (0,8 – 1,0% w s.m.), a niską fosforu ( ok. 0,1% w s.m.).

Ze względu na zawartość wody wysłodki dzielimy na: mokre – do 12% suchej masy, prasowane – 21– 22% suchej masy, suszone – około 90% suchej masy oraz uszlachetnione – suszone z dodatkiem melasy.

Tradycyjne, mokre wysłodki są paszą coraz rzadziej wykorzystywaną w żywieniu bydła. Z uwagi na dużą zawartość wody, źle się zakiszają i bardzo często ulegają procesowi gnicia. Optymalną metodą “uszlachetniania“ wysłodków jest ich prasowanie do osiągnięcia 21–22% suchej masy. Świeże wysłodki prasowane mają jednak ograniczony okres trwałości i dlatego konieczne jest ich kiszenie. Kiszone wysłodki buraczane prasowane są paszą soczystą i mlekopędną i należą do najsmaczniejszych pasz dla krów mlecznych. Przez skarmianie wysłodków prasowanych, w porównaniu z mokrymi, krowy w jednym kęsie pobierają̨ więcej suchej masy, co u krów rasy hf jest bardzo istotne. Powodują także „wiązanie” pasz treściwych, uniemożliwiając krowom sortowanie. Są paszą bardzo ważną w przypadku niskiego plonu lub braku kukurydzy. Pamiętajmy jednak, że wysłodki buraczane nie mogą̨ zastąpić́ całej dawki kiszonki z kukurydzy. Są dla niej doskonałym uzupełnieniem, ale nie zamiennikiem. Dobowa dawka dla krów mlecznych w okresie zasuszenia wynosi 1–3 kg, a w szczycie laktacji 2–6 kg. 

Paszą o bardzo dużym potencjale energetycznym oraz całkowicie bezpieczną pod względem ryzyka zakwaszenia żwacza są suche wysłodki buraczane. Energia tej paszy stanowi około 80–85% wartości kukurydzy, a o zasobności energetycznej decydują węglowodany, zwłaszcza pektyny, które są doskonale wykorzystywane przez bakterie żwaczowe. Ich fermentacja przebiega powoli i nie zagraża nadmiernym obniżeniem pH treści żwacza. Wysłodki te dobrze wypełniają niedobory wolno uwalnianej energii, szczególnie w dawkach opartych na kiszonce z traw, roślin motylkowych oraz przy żywieniu pastwiskowym

Suche wysłodki buraczane mogą być́ podawane zwierzętom bezpośrednio na stół paszowy, mogą̨ stanowić́ dodatek do TMR-u oraz mogą̨ być́ częścią̨ mieszanki treściwej podawanej krowom. W zależności od przeznaczenia, mogą̨ stanowić́ od 10 do 50% masy mieszanki treściwej uzupełniającej. Ilość́ wysłodków w dawce pokarmowej dla krów mlecznych powinna wynikać́ z bilansu dawki pokarmowej. Dla krów mlecznych może być to 2–4 kg na dzień. Dla krów zasuszonych dawka powinna być ograniczana, np. do 1 kg/dzień, głównie ze względu na zawartość́ potasu.

 

Beata Dąbrowska

http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/polskie-mleko/sezon-na-wyslodki/

2017-03-27

Kwasica u bydła cz. 2

Objawy Kwasica może przebiegać w postaci podklinicznej (SARA), klinicznej lub przewlekłej. Pierwsza postać...

2017-03-27

Kwasica u bydła cz. 1

Kwasica należy do najważniejszych zaburzeń metabolicznych występujących w stadach krów mlecznych....

2017-03-21

Odchów cieląt. Wciąż musimy się go uczyć

Odpajanie cieląt siarą najlepszej jakości, karmienie ich mlekiem oraz preparatem mlekozastępczym, warunki...

2017-03-13

Kukurydza w żywieniu zwierząt

Kukurydza jest najważniejszą rośliną pastewną w naszej strefie klimatycznej. W Polsce wyróżnia się dwa...

2017-03-13

Melasa w żywieniu bydła mlecznego

Racjonalne żywienie opiera się na dostarczaniu za pomocą pasz składników pokarmowych w odpowiedniej ilości i...

2017-03-08

Prawidłowa inseminacja bydła

Inseminacja jest to zabieg sztucznego unasieniania polegający na mechanicznym zdeponowaniu nasienia buhaja do...

2017-03-02

Konferencja naukowa "Jak prawidłowo odchowywać cielęta?"

Serdecznie zapraszamy hodowców, doradców żywieniowych, lekarzy weterynarii i wszystkich zainteresowanych...

2017-03-02

Robot udojowy i hala udojowa: zakup i koszty serwisu

W ostatnich latach hodowcy bydła mlecznego zaczęli się zastanawiać, co jest lepszą opcją: wyposażenie obory...

2017-02-21

Poidła na zimę

Dość sroga tegoroczna zima, znacznie mroźniejsza niż te, do których przyzwyczailiśmy się w ostatnich...

2017-02-21

Wysłodki buraczane

Wysłodki buraczane są bardzo dobrym komponentem dawek pokarmowych dla krów mlecznych, niezależnie od ich...